////Ldzań – Łask (MOSiR) – Brzeski
Ldzań – Łask (MOSiR) – Brzeski 2017-07-20T22:00:37+00:00

LDZAŃ – ŁASK (MOSiR) – BRZESKI


DZIEŃ I
Rzeka: Grabia
Start: Ldzań
Via:
Koniec: Łask MOSiR
Długość: 11 km
Czas spływu: 3 h
Stałe przenoski: 3
Rodzaj trasy: łatwa

DZIEŃ II
Rzeka: Grabia
Start: Łask MOSiR
Via:
Koniec: Brzeski
Długość: 22 km
Czas spływu: 5-6 h
Stałe przenoski: 4
Rodzaj trasy: łatwa

OPIS SZCZEGÓŁOWY TRASY:

Zapraszamy na weekendowy spływ rzeką Grabią z miejscowości Ldzań do Brzeski z noclegiem w Łasku. Trasa dwudniowa.

PIERWSZY DZIEŃ:
Zaczynamy w starej osadzie młyńskiej Talar. To odcinek idealny na spływy rodzinne. Spokojna rzeczka, zachwycająca pięknymi widokami. Za Baryczą dopływamy do „Piaskowej Góry”. Piaszczysta, szeroka plaża po lewej stronie zachęca do odpoczynku i podziwiania pejzażu doliny Grabi. Grzechem byłoby nie skorzystać. Dalej przepływamy pod mostem drogi ekspresowej „S8″ i docieramy do nieczynnego młyna w Baryczy oraz zalewu. Młyn znajduje się w lewej odnodze. My płyniemy prawą, przez zalew. Tamę najwygodniej obejść po stronie lewej, dobijając do brzegu około 50 metrów przed zaporą. Kolejne spiętrzenie wody w Kolumnie. Można spłynąć lub obejść prawą stroną. Uwaga na kamienie. Następny most. Tym razem na trasie Łask – Łódź. Docieramy do gospodarstwa rybnego. Zmuszeni jesteśmy przenieść kajaki lewą stroną ok. 200 metrów. Wracając na wodę uważać należy na kamienisty próg wodny. Kontynuujemy naszą wyprawę do mostu kolejowego. Trzymamy się lewej strony. Przed mostem wpływamy w dopływ zalewu w Łasku. Tutaj kończymy dzień pełny wrażeń.

NOCLEG:

DRUGI DZIEŃ:
Zaczynamy na zalewie w Łasku. Wypływamy przed mostem kolejowym i podążamy z nurtem. Przepływamy pod mostem drogowym Zduńska wola – Łask. Początkowo trasa prowadzi przez łąki i pola. Napotykamy pierwszą przeszkodę – kładkę nad wodą. Proponujemy przenieść kajaki lewą stroną. Wkrótce kolejny mostek i następna „przenoska” po lewej stronie. Po minięciu mostu w Zielęcicach wpływamy w prawą odnogę rzeki. Nie spływamy napotkanego jazu tylko przenosimy kajaki. Oby dwa brzegi dobrze dostępne. Fragment Zielęcice – Marzenin bardzo atrakcyjny. Po minięciu mostu drogi ekspresowej S8 napotykamy młyn w Marzeninie. Do obejścia po stronie prawej. Na wysokości Kustrzyc mijamy linie kolejową Tarnowskie Góry – Inowrocław. W Lichawie nasza rzeczka dzieli się na dwa koryta. Wpływamy w lewe. Bobry dają o sobie znać. Powalone drzewa, szybki nurt i kręte koryto nie raz zmuszą nas do opuszczenia kajaka. Za Lichwą natrafimy na plaże po lewej stronie przy lesie. Idealne miejsce na dziki biwak. Po zasłużonym odpoczynku płyniemy dalej. Docieramy do zabytkowego młyna „Krzywda” w Brzeskach. Dogodne wyjście z wody po stronie lewej przed mostem drogowym.

DLA KOGO TRASA?

Trasa łatwa, przebiega przez najbardziej malownicze rejony rzeki Grabi. Polecana zarówno osobom bez doświadczenia kajakowego jaki i dla zawodowców. Idealna dla dużych grup zorganizowanych oraz młodzieży szkolnej i rodziców z dziećmi. Wyjątkowa malowniczość i zmienność krajobrazów zadowoli każdego. Różnorodność zabytków oraz dostępność brzegów zachęcają do zwiedzania. Nocleg w Łasku gwarantuje możliwość wyboru zakwaterowania.

MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONE WZDŁUŻ TRASY:

Ldzań
Barycz
Łask
Zielęcice
Marzenin
Brzeski

GALERIA ZDJĘĆ

 • Dwa młyny wodne w Talarze wybudowane w XIX w. Prawobrzeżny został odbudowany po pożarze. Pracował do roku 1965 roku. Mielił 4 tony zboża na godzinę. Lewobrzeżny młyn jest w pełni wyposażony. Posiada turbinę elektryczną.
 • Śluza na rzece Grabi (Ldzań) wpisana do rejestru zabytków.
 • Osada młyńska Talar do 2008 roku wchodziła w skład miejscowości Ldzań.
 • Nieczynny młyn wodny w Baryczy z lat 20 XX wieku wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Łask:

 • kościół kolegiacki Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła zbudowany w stylu późnogotyckim 1517-1523, przebudowany w stylu barokowym po 1749. Znajdują się w nim m.in. barokowe kaplice z XVII i XVIII w., alabastrowa płaskorzeźba Matki Bożej Łaskiej z końca XV w. autorstwa Andrei della Robbia, dar papieża Leona X dla Jana Łaskiego.
 • drewniany kościół św. Ducha, wzniesiony w stylu barokowym w 1666 r.
 • park miejski z połowy XVIII w.
 • murowane domy z XIX w.

Zielęcice:

 • murowany młyn z drewnianym szczytem, wybudowany w 1947 r. Młyn ten jest jedną z atrakcji znakowanego na żółto Szlaku Młynów nad Grabią.
 • W dniu 15 sierpnia 1863 r. pod Zielęcicami doszło do walk pomiędzy oddziałami powstańczymi generała Edmunda Taczanowskiego a 70 Kozakami i 2 rotami piechoty rosyjskiej pod dowództwem majora Stefanowa podążającymi od strony Szadku. W wyniku walk zginęło 3 powstańców i 2 żołnierzy rosyjskich. Po stronie rosyjskiej było 5 rannych.

Marzenin:

 • Kościół murowany Wniebowzięcia NMP wzniesiony w 1372 r. z fundacji arcybiskupa Jarosława Skotnickiego lub archidiakona gnieźnieńskiego Bronisława.
 • Pomnik Tadeusza Kościuszki przy kościele parafialnym.
 • na lewym brzegu Grabi, w Woli Marzeńskiej, zachował się młyn wodny z końca XIX w., a w nim turbina wodna sprzed I wojny światowej. Obok młyna resztki dawnego folwarku: park dworski z altaną w kształcie koła oraz budynek kuźni. Przebiega tędy znakowany na żółto szlak pieszy „Młynów nad Grabią”.

Brzeski:

 • Najstarszy młyn wodny nad Grabia, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Wybudowany w 1867 roku. W 1918 roku wyposażony w turbinę elektryczną. Nieczynny od lat 70 XX wieku.

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE:

 • W okolicach osady młyńskiej Talar odkryto cmentarzysko prehistoryczne z okresu kultury łużyckiej
 • W XVI wieku w Ldzaniu wytapiano żelazo z rudy darniowej.
 • Przez wieś Barycz prowadzi szlak turystyczny „Osady Braci Czeskich”
 • Nazwa miasta Łask pochodzi od słowa „łaz” czyli miejsca lub uprawnego gruntu powstałego w wyniku wykarczowania i wypalania lasu w pierwotnej gospodarce wypaleniskowo-żarowej. „Łaz-sko” oznacza siedlisko lub osiedle leżące na „łazach”.
 • W 1992 r. w kościele w Marzeninie odnaleziono malowidła datowane na połowę XV w. Częściowo przemalowane ok. 1520 r., przedstawiające sceny z życia św. Anny, NMP i Chrystusa. Rzadkość na terenie centralnej Polski.