///Zawady – Wąsosz Górny
Zawady – Wąsosz Górny 2017-07-20T22:00:36+00:00

ZAWADY – WĄSOSZ GÓRNY


Rzeka: Liswarta + Warta
Start: Zawady
Via: Kule
Koniec: Wąsosz Górny
Długość: 18 km
Czas spływu: 4-5 h
Stałe przenoski: 1
Rodzaj trasy: średnia

OPIS SZCZEGÓŁOWY TRASY:

Kajaki wodujemy przy moście drogowym w Zawadach. Jest to droga wojewódzka nr 491 z Wielunia do Działoszyna. Odcinek do Zawad od ceglanego mostu kolejowego silnie meandruje wijąc się zakolami pomiędzy brzegami porośniętymi wysokim lasem. Przed wspomnianym mostem kolejowym (linia Herby Nowe – Zduńska Wola) znajduje się spławny próg wodny starego młyna. Za mostem kolejowym polana dogodna na biwak. Bywa często zajęta przez kajakarzy. Na wysokości miejscowości Władysławów Liswarta dzieli się na dwa koryta. Lewa odnoga jest kręta, wąska i rwąca. Zalecamy wpłynąć w prawą. Napotkamy w niej kolejny próg wodny a za nim bystrze. Dalej przepływamy pod dwoma drewnianymi mostkami. Przy wyższym stanie wody należy uważać aby nie uderzyć w elementy konstrukcji. Na wysokości Nowej Wsi Biała Okrza zasila wody Liswarty. Kolejny prawobrzeżny dopływ – Kocinka (zwana inaczej Czarną Okrzą) wpada w Kulach. Wody Liswarty stają się spokojniejsze, nurt wolniejszy. Przepływając przez Kule mijamy liczne ośrodki wczasowe położone na lewym brzegu. Spływ kończymy na piaszczystej plaży, przy pomoście w Wąsoszu Górnym.

DLA KOGO TRASA?

Trasa polecana na spływ jednodniowy. Prowadzi przez bardzo malownicze fragmenty rzeki Liswarty. Nieuregulowane koryto, liczne meandry, powalone drzewa, konary. Urokliwy charakter oraz słabo zasiedlone tereny zachwyca każdego kajakarza. Liswartę polecamy osobom posiadającym już wprawę w wiosłowaniu i manewrowaniu kajakiem.

MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONE WZDŁUŻ TRASY:

Zawady
Miedźno
Suchany
Brzózki
Władysławów
Nowa Wieś
Mszyce
Kule
Wąsosz Górny

GALERIA ZDJĘĆ

Załęczański park krajobrazowy:

 • utworzony 5 stycznia 1978 roku, położony  na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej, w województwach łódzkim, opolskim i śląskim. Celem jego powołania jest ochrona jurajskiego krajobrazu Wyżyny Wieluńskiej. Park obejmuje tereny leżące w zakolu rzeki Warty, tzw. Łuk Załęczański, oraz przełomy Warty przez Wyżynę Wieluńską – Działoszyński i Krzeczowski.

Danków:

 • Ruiny zamku bastionowego z XV wieku. Murowana budowla powstała prawdopodobnie na bazie drewnianego gródka na prawym brzegu Liswarty. W XVII wieku zamek został przebudowany na rezydencje szlachecką. W pobliżu powstał również kościół. Kolejnym etapem rozbudowy po 1632 roku było otoczenie zamku i kościoła fortyfikacjami obronnymi. Zamek nigdy nie został zdobyty przez Szwedów w trakcie Potopu. Armaty z zamku wzmocniły uzbrojenie Jasnej Góry w Częstochowie. W zamku swoja siedzibę miał w 1607 r. król Zygmunt III Waza oraz w 1657 r. król Jan Kazimierz Waza. W 1767 r. po uderzeniu pioruna zamek spłonął całkowicie i został opuszczony. Kroniki historyczne, datowane na rok 1823, opisują zamek jako doszczętną ruinę. Miejscowy ksiądz rozebrał pozostałości w drugiej połowie XIX wieku.
  Współcześnie przetrwały jedynie wały ziemne oblicowane murem, prostokątna ruina budynku z kamienia nazywanego „Domem kasztelanowej”, pozostałości fos, ruina bramy, owalny ślad ziemny w południowo-wschodniej części majdanu oraz część muru od strony północno-wschodniej z przejściem pod wałami.
 • Parafia Danków wraz z XVII wiecznym kościołem pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa sięga swoją historią do roku 1238 w którym odbył się zjazd biskupi. Pierwotny kościół był drewniany. Zbudowano go w XII wieku przy drodze do Lipia. W swojej burzliwej historii kościołem św. Stanisława w Dankowie zawładnęli arianie w 1565 roku. Dopiero w 1641 r. kościół przywrócono katolikom. W 1650 r. Kasztelan Stanisław Warszycki wybudował nowy, murowany kościół.
 • Zielony Szlak Kłobucki – szlak turystyczny prowadzący z Kłobucka przez wieś Mokrą, Popów oraz Wąsosz Górny. Zwiedzając szlak możemy podziwiać między innymi:
  W Kłobucku murowany kościół z XII wieku z zabudowaniami klasztornymi z XVII w. oraz neogotycki pałac z lat 1795- 1880;
  We wsi Mokra drewnianą kaplicę z XVII wieku z barokowymi obrazami oraz pomnik upamiętniający zwycięska walkę ułanów z1939 roku.
  W Wąsoszu Górnym Kalwarie Wąsoską z 1934 roku.
 • Czerwony szlak Jury wieluńskiej – utworzony na Wyżynie Woźnicko-Wieluńskiej. Prowadzi przez tereny Załęczańskiego Parku Krajobrazowego łącząc Częstochowę z Wieluniem. Nie zbaczając ze szlaku można zobaczyć:
  Kościół i klasztor Reformatów w Wieluniu
  Zabytkowe mury obronne w Wieluniu
  Relikty Barbakanu, baszta Męczarnia i baszta Swawola
  Bramę Krakowską z ratuszem
  Zamek w Wieluniu
  dawną Cerkiew w Wieluniu (obecnie dom kultury)
  Kościół św. Mikołaja w Wieluniu
  Romańsko-Barokowy Kościół parafialny w Rudzie
  XVIII wieczny dwór w Rudzie
 • Kalwaria w Wąsoszu Górnym leży nad zakolem lewego brzegu Warty, w głębokim jarze, o długości około 300 metrów. Powstała z inicjatywy ówczesnego księdza Wincentego Spirra w 1934 roku. Początkowo składała się z 14 krzyży symbolizujących stacje Drogi Krzyżowej. Następnie zaczęto budowę kaplic. Kaplice stawiały wsie należące do parafii (aktualnie z parafii Wąsosz oraz Popów) Zostały one poświęcone w pierwszą niedzielę lipca 1937 roku. Była to druga po Jasnej Górze Droga Krzyżowa poza kościołem. W trakcie wojny oraz w latach powojennych nabożeństwa kalwaryjskie były zakazane. Kalwaria uległa zniszczeniu. Kaplice zostały zdewastowane. Odbudowy podjął się ks. Zygmunt Pilarczyk – proboszcz parafii w Wąsoszu. Mimo piętrzących się trudności w niedzielę 4 lipca 1993 roku odbudowane kapliczki zostały poświęcone przez metropolitę częstochowskiego abp Stanisława Nowaka. Kapliczki wąsoskiej Kalwarii budowane są z kamienia, cegły i drewna. Przeważają kapliczki murowane, naziemne. Niektóre urzekają swoją prostotą, wręcz zwyczajnością. W wąsoskiej Kalwarii są 33 kaplice, to liczba symbolizująca przeżyte na ziemi lata Syna Bożego.

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE

 • Wizerunek Matki Boskiej Wąsoskiej (datowany na 1693 r. obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem), który znajduje się w nawie głównej kościele w Wąsoszu Górnym. Słynie wśród miejscowej ludności wieloma łaskami i jest miejscem niecodziennego obrządku małżeńskiego, podczas którego nowo zaślubiona para ściąga buty i boso idzie złożyć jej pokłon.
 • Do 2007 w Wąsoszu znajdował się najdłuższy drewniany most w Polsce, o długości 184 m.
 • 23 kwietnia 1863 pod Wąsoszem miała miejsce krwawa bitwa powstania styczniowego. 34 powstańców pod dowództwem majora Aleksandra Lűtticha zginęli walcząc w okolicach Warowej Góry z przeważającymi siłami podpułkownika Smirnowa. Do dnia dzisiejszego rozpoznano zaledwie 16 poległych powstańców. W setną rocznicę bitwy na mogile powstańczej odsłonięto pomnik „Gloria Victis” oraz ustawiono „Krzyż Katyński”.
 • Dzięki prowadzonym w latach 60 XX wieku badań archeologicznych ustalono, że pierwotne grodzisko w Wąsoszu Górnym zamieszkiwane było setki a nawet tysiące lat temu. W pobliżu Golgoty Wąsoskiej odkryto liczne szczątki zabudowy mieszkalnej oraz naczyń praktycznie ze wszystkich epok historycznych