Burzenin – Sieradz 2017-07-20T22:00:37+00:00

BURZENIN – SIERADZ


Rzeka: Warta
Start: Burzenin
Via: Strońsko
Koniec: Sieradz
Długość: 26 km
Czas spływu: 5 h
Stałe przenoski: 2
Rodzaj trasy: bardzo łatwa

OPIS SZCZEGÓŁOWY TRASY:

W Burzeninie możemy wodować kajaki w dwóch miejscach. Pierwsze to plaża niedaleko mostu drogowego  do Widawy lub plaża na wyspie, około 1 kilometra dalej, w Strumianach. Od początku trasy płyniemy przez Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki. Krajobraz ulega zmianie. Z koryta znikają rzeczne wyspy. W niewielkiej odległości rzeki znajdują się wały przeciw powodziowe. W Tyczynie resztki zniszczonego progu wodnego. Spływamy go ostrożnie. Pod wodą kawałki betonu, kamieni i metalowych umocnień. Jest to ostatnia przeszkoda przed tamą Zbiornika Jeziorsko. Za 1, 5 km prawobrzeżne ujście Widawki do Warty. Wkrótce docieramy do plaży w Strońsku. Na horyzoncie widać górującą wieże kościoła. Korzystając z postoju jest to doskonała okazja aby udać się do sklepu. Po drodze mijamy bunkry z II Wojny Światowej (stanowiska strzelców ckm). Są tą pozostałości po linii umocnień Beleń – Zagórzyce oraz rozegranej bitwie w dniach 4 -5 września 1939 roku. Podążając dalej z nurtem Warty obserwujemy wysokie brzegi, porośnięte gęstą roślinnością. Mijamy most drogi ekspresowej S8, dalej tak zwany „krowi most” w Woźnikach oraz „stary most na krajówce 14/12” (Sieradz – Zduńska Wola). Przepływając pod tym ostatnim trzymajmy się lewej strony. Zatopione kamienie przy prawym brzegu powodują „gotowanie” wody. Po tej małej niedogodności naszym oczom ukaże się długi, lewy łuk rzeki ciągnący się aż za horyzont. Szeroka, piaszczysta plaża za łukiem przykuje naszą uwagę co może skutkować wpłynięciem na mieliznę.  W tym miejscu Warta jest szeroka a główny nurt i głębsza woda znajdują się po prawej stronie. To już niestety ostatni kilometr naszego spływu. Miniemy jeszcze tak zwany „wysoki”, czyli wysoki brzeg gdzie w latach 70 i 80-tych mieszkańcy Sieradza bawili się skacząc do wody. Niestety aktualnie głębokość wody w tym miejscu jest niewystarczająca. Za chwilę dostrzeżemy „biały most” w Sieradzu. Za wiszącą przeprawą ok. 150 metrów dalej, po lewej stronie znajduje się Kajakowy Klub Sportowy w Sieradzu. Przy nim dogodna zatoczka aby bezpiecznie „zaparkować” nasze kajaki i wyjść suchą stopą na ląd.

DLA KOGO TRASA?

Bardzo popularna trasa spływu kajakowego bez żadnych przenosek i stałych utrudnień. Idealna na jednodniową wyprawę. Dostępność brzegów oraz plaż stwarzają okazję do odpoczynku oraz kąpieli. Polecana dla dużych spływów grupowych, szkolnych, firmowych oraz rodzinnych. W Sieradzu bogata oferta hoteli, restauracji oraz ośrodków konferencyjnych. Oferujemy pomoc przy organizacji szkoleń oraz imprezy integracyjnej po dniu spędzonym na wodzie.
W naszej ofercie znajdziecie Państwo również trasy łączone (Grabia, Widawka, Warta) z finałem w Sieradzu.

MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONE WZDŁUŻ TRASY:

Burzenin
Antonin
Zarzecze
Witów
Ligota
Tyczyn
Okopy
Bobrowniki
Pstrokonie
Borzewisko
Strońsko
Chojne
Beleń
Piaski
Rzechta
Chałupki
Podłężyce
Woźniki
Męka
Sieradz

GALERIA ZDJĘĆ

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki:

 • Utworzony w 1989 roku w celu ochrony doliny Warty oraz Widawki. Zajmuje obszar 25330 hektarów. Na jego terenie znajduję się bogata fauna i flora chroniona w rezerwacie przyrody „Wrzosowisko”, niedaleko węzła hydrologicznego, który tworzą zbiegające się rzeki: Widawka, Grabia, Nieciecz. Obszar parku wyróżnia się malowniczymi przełomami Warty, między Beleniem i Strońskiem. Wysokość wzgórz sięga 45 metrów a na powierzchni ukazują się skały wapienne. Ze stoków można obserwować piękną panoramę rzeki warty, liczne jej zakola, podmokłe doliny wraz z torfowiskami i roślinami bagiennymi. Jest to jeden z bardziej atrakcyjnych parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Burzenin:

 • murowany kościół pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Stanisława w Burzeninie, ufundowany w 1642 r. przez Stanisława Pstrokońskiego.
 • Cmentarz przykościelny otoczony murem o charakterze obronnym z wnękami od wewnątrz i otworami strzelniczymi o wykroju kluczowym.
 • Dawna synagoga przy ulicy Kościelnej (obecnie magazyn)
 • Cmentarz Żydowski założony w XVII w. na pograniczu Burzenina i wsi Sambórz. Całkowicie zniszczony podczas II Wojny Światowej. Zajmował ok. 2 hektarów.
 • Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, odsłonięty 15 VIII 1991 r. Poprzedni pomnik, odsłonięty 19 marca 1928 r., przetrwał okupację niemiecką, a został zniszczony po wojnie.
 • Dwór obronny w Burzeninie (przez miejscowych zwany „zamkiem”) z XVI w., wybudowany przez podskarbiego Hieronima Burzenińskiego.

Strońsko:

 • wysoki brzeg pradoliny Warty z pięknym pejzażem na kotlinę sieradzką;
 • kościół parafialny pod wezwaniem św. Urszuli;
 • kaplica cmentarna, pocz. XIX w;
 • stary bunkier z II Wojny Światowej (stanowisko strzelca ckm)

Chojne:

 • Murowany późnogotycki kościół św. Anny zbudowany w latach 1599-1613, który zastąpił drewnianą kaplicę z początku XVI wieku. Obecny kościół jest jednonawowy, z węższym prezbiterium; Wystrój wnętrza późnorenesansowy i barokowy z elementami gotyku. Parafia w Chojnym istnieje od 1527 r., wtedy została odłączona od Strońska przez arcybiskupa Jana Łaskiego.
 • W przyległym do kościoła parku stoi dwór z XVII w. zbudowany przez Stanisława Zapolskiego.

Beleń:

 • Stanowiska archeologiczne obejmujące okres kamienia łupanego do wczesnego średniowiecza. Odkryte przed II Wojną Światową przez Akademickie Koło Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego z Poznania.
 • Miejsce walk w trakcie kampanii wrześniowej podczas II Wojny Światowej o utrzymanie linii obrony na Warcie (Beleń – Zagórzyce). Odcinkiem tym dowodził d-ca 30 pułku Strzelców Kaniowskich z Warszawy podpułkownik W. Szmyd. Niemcy przerwali polską linię obrony o świcie 5 września. U podnóża skarpy zachowały się polskie schrony bojowe dla obsługi ckm.
 • Coroczna inscenizacja bitwy rozegranej w dniach 4 – 5 września 1939 roku, w ramach kampanii wrześniowej II Wojny Światowej.

Męka:

 • Kościół Świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika w Sieradzu (Męka) zbudowany przed 1679 r. z fundacji Andrzeja Trzebickiego biskupa krakowskiego, który był „w Trzebiczny urodzony, a w Męce ochrzczony”. Był to kościół drewniany, w latach późniejszych obmurowany cegłą, a w latach 1945 -1958 rozbudowany o wieżę. W trakcie prac ziemnych natrafiono na butelkę, zawierającą 70 złotych monet holenderskich z lat 1728-1788. Kościół w Męce kazał zbudować Władysław Jagiełło, w miejscu gdzie kiedyś Święty Wojciech odprawiał mszę dziękczynną za zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem oraz dzielną postawę w tej bitwie rycerstwa sieradzkiego.
 • Obok kościoła cenny drzewostan, m.in. dąb Świętego Wojciecha, który ok. 996 roku miał tu odprawiać mszę świętą. To miejsce początkowo uczczono krzyżem, zwanym w tradycji polskiej „Męką”, stąd nazwa miejscowości (obecnie dzielnicy Sieradza).

Sieradz:

 • tzw. Dom Kata przy ul. Ogrodowej – budynek kryjący w sobie relikt XIV-wiecznej baszty i niewielki odcinek miejskiego muru obronnego.
 • budynek u zbiegu ul. Dominikańskiej i Zamkowej, zwany „kamienicą pojagiellońską”; jest to najstarsza kamienica w Sieradzu, powstała w końcu XVI lub na początku XVII wieku, obecnie siedziba Muzeum Okręgowego;
 • dawny zajazd pocztowy z XIX w., obecnie siedziba m.in. Biura Wystaw Artystycznych;
 • Podominikański Zespół Kościelno – Klasztorny z XIII w.;
 • Kolegiata pw. Wszystkich Świętych;
 • Wzgórze Zamkowe, będące pozostałością grodu kasztelańskiego, a następnie książęcego, w którego obrębie w XIII wieku wzniesiono ceglaną rotundę; w XIV wieku gród zastąpił murowany zamek królewski (starościński), wielokrotnie rozbudowywany i przebudowywany, rozebrany w końcu XVIII wieku;
 • staromiejski Rynek;
 • Sieradzki Park Etnograficzny;
 • budynek Teatru Miejskiego, w przeszłości stajnie pocztowe;
 • oficyna dworska, tzw. „Dworek Modrzewiowy”;
 • drewniany kościół pw. św. Ducha;
 • kościół pw. św. Wojciecha;
 • synagoga z l. 1819–1824, zdewastowana podczas II wojny światowej i przebudowana przez Niemców na biura;
 • zabytkowe kamienice przy ul. Dominikańskiej, Warszawskiej i Kolegiackiej;
 • garnizonowy Kościół Chrystusa Odkupiciela i Najświętszego Imienia Maryi z l. 1889–1897;
 • groby powstańców z 1863 roku, żołnierzy września 1939 roku oraz grób A. Cierplikowskiego – sławnego fryzjera „Antoine’a”, na miejscowym cmentarzu katolickim;
 • cmentarz żydowski;
 • neoklasyczny gmach I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Jagiellończyka z lat 20. XX w.