////Zbiornik Jeziorsko w Warcie – Skęczniew
Zbiornik Jeziorsko w Warcie – Skęczniew 2017-07-20T22:00:37+00:00

ZBIORNIK JEZIORSKO W WARCIE – SKĘCZNIEW


Ze względu na konieczność lub brak konieczności posiadania zezwolenia Wyróżniliśmy dwa rodzaje spływu na Zbiorniku Jeziorsko:

ZBIORNIK JEZIORSKO (19km)
Trasa Warta – Ostrów Warcki Ostrów Warcki – Skęczniew
Zezwolenie wymagane niewymagane
Rzeka Warta Warta
Start Warta – przystań kajakowa Ostrów Warcki – przystań
Koniec Ostrów Warcki – przystań Skęczniew – port
Długość 10 km 9 km
Czas spływu 3 h 3 h
Rodzaj trasy łatwa* łatwa*
*silny wiatr oraz wysoka fala zmieniają warunki na trudne!

OPIS SZCZEGÓŁOWY TRASY:

Dogodnym miejscem do rozpoczęcia spływu kajakowego jest przystań kajakowa w Warcie przy moście drogowym (Błaszki – Łódź). Posiadając zezwolenie wpływamy do rezerwatu ornitologicznego Jeziorsko. Obserwujemy rzadkie gatunki ptactwa błotno – wodnego. Płyniemy pomiędzy licznymi wyspami podążając z głównym nurtem. Nie hałasujemy ani nie dobijamy do brzegu aby nie straszyć ptaków. Wypływając z rezerwatu, na wysokości Tomisławic zaczyna się otwarta woda (możliwa wysoka fala). Kontynuujemy spływ wzdłuż zachodniej linii brzegowej. Mijamy Tądów Górny i Dolny. Na wysokości Jeziorska oraz Brodni kończy się rezerwat przyrody. W Ostrowie Warckim nowy port jachtowy z pełną infrastrukturą turystyczną. Dogodne miejsce na biwak i odpoczynek. Strzeżona plaża zachęca do kąpieli. Dalej 2 km dzika, piaszczysta plaża w Zaspach Miłkowskich.  Mijamy Miłkowice. Docieramy do Kościanek. Mała zatoczka z przystanią przy Ośrodku Wypoczynkowym „Rafa”. Przed tamą, po lewej stronie duży port w Skęczniewie. Wcześniej piaszczysta plaża na cyplu. Tutaj możemy zakończyć spływ kajakowy. Jeżeli chcemy płynąc dalej musimy przeprawić się z kajakami za zaporę i wodować je poniżej dwóch progów wodnych. Najlepiej zrobić to przy użyciu samochodu ze względu na dużą odległość. Przebywając w okolicach zapory warto na nią wejść. To doskonały punkt widokowy. Po wschodniej stronie tamy  zabytkowy Kościół Świętego Marka Ewangelisty, malowniczo położony w Siedlątkowie.

DLA KOGO TRASA?

Spływ kajakowy przez Zbiornik Jeziorsko to wyjątkowa przygoda. Walory przyrodnicze rezerwatu ornitologicznego, rozległe wody zalewu, piaszczyste plaże oraz wysokie prawobrzeżne skarpy w Brodni i Siedlątkowie przyciągają turystów. W trakcie spływu spotkamy liczne grono żeglarzy, motorowodniaków oraz osób uprawiających windsurfing. Przystań wodna w Ostrowie Warckim,  Ośrodek Wypoczynkowy Rafa w Kościankach to dogodne miejsca na biwak. Ze względu na mikroklimat zbiornika, silne zachodnie wiatry może występować wysoka fala. Dlatego spływ ten polecamy dla osób umiejących pływać. Bezwzględnie należy mieć założoną kamizelkę kajakową lub ratunkową. Grupa kajakarzy powinna również wyposażyć się w sprzęt ratunkowy, tj. rzutkę z liną, bojkę oraz telefon komórkowy aby ewentualnie wezwać pomoc. Dla bezpieczeństwa dzieci zalecamy aby płynęły zawsze w kajaku z drugą osobą dorosłą.

MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONE WZDŁUŻ TRASY:

Brzeg zachodni Brzeg wschodni
Warta Dzierżązna
Proboszczewice Glinno
Mikołajewice Brzeg
Tomisławice Brodnia Kolonia
Tądów Górny Brodnia
Tądów Dolny Pęczniew
Jeziorsko Popów
Ostrów Warcki Siedlątków
Zaspy Miłkowskie
Miłkowice
Kościanki
Skęczniew

GALERIA ZDJĘĆ

Zbiornik Jeziorsko:

 • Zbiornik Jeziorsko to retencyjny zbiornik utworzony w 1986 roku na rzece Warcie, na pograniczu powiatów: sieradzkiego, poddębickiego oraz tureckiego. Jest największym akwenem wodnym w regionie łódzkim. Wysokość zapory wynosi 12 metrów, powierzchnia 42,3 km², pojemność 202,8 mln m³ wody. Przy jazie zbudowano elektrownie wodną o mocy 5 MW. Zbiornik Jeziorsko pełni funkcję retencyjną oraz rekreacyjną.
  W południowej części akwenu utworzono rezerwat ornitologiczny, który stanowi ostoję dla ptaków wodnych oraz wodno-błotnych, często zagrożonych wyginięciem. Można spotkać tu m.in. bociana czarnego, gęś gęgawę, mewę małą, mewę srebrzystą, mewę pospolitą, bataliony, kaczki (krzyżówka, płaskonos, czernica, głowienka), perkozy. Granica rezerwatu przebiega na wysokości miejscowości Jeziorska oraz Brodni.
  Rezerwat ornitologiczny Jeziorsko chroniony jest w ramach „Obszary Natura 2000”. Jest to forma ochrony cennych i zagrożonych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków ptaków na terenie Europy. Obszary takie powstają we wszystkich krajach wspólnoty europejskiej tworząc „Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000”. W jej ramach wyróżniono obszary ptasie oraz siedliskowe.
  Ze względu na ścisłe nadzorowanie południowej części Jeziorska w ramach „Natury 2000” wprowadzono zakaz pływania jednostkami spalinowymi, biwakowania oraz dobijania do brzegu. Organizacja spływów kajakowych na terenie rezerwatu wymaga uzyskania zezwolenia wydanego przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Łodzi. Po uzyskaniu zgody ornitolodzy ustalają dogodny termin do jego przeprowadzenia z uwzględnieniem okresów lęgowych ptactwa. Ornitolodzy również biorą czynny udział w takim spływie, nadzorując jego przebieg. W praktyce kajakarze płyną grupami po 6 – 8 kajaków, w odstępie czasowym około 20 minut, utrzymując odległość od brzegu 150 – 200 metrów.

Warta:

 • Kościół i klasztor Ojców Bernardynów pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest jednym z najważniejszych zabytków Warty. Jest miejscem kultu Sługi Bożego, Ojca Rafała z Proszowic. Bogoto strojone wnętrze stawia go w czołówce zabytków w Polsce. Klasztor i Kościół Bernardynów powstał w 1467 roku. Obiekty spaliły się dwukrotnie. Odbudowane były już murowane z fosą i
  mostem. W XVI wieku powstały gotyckie freski, autorstwa brata Franciszka z Sieradza. W latach 1610 – 1612 dobudowano kaplicę Świętej Anny. Pierwotny gotycki charakter przekształcił się w renesansowy (okna, portale, ołtarze) a następnie w barokowy (lata 1696 – 1708). Powstały nowe ołtarze, organy, ambona, stalle, konfesjonały oraz wieża. Wewnątrz kościoła możemy podziwiać ołtarz główny z figurą Matki Bożej Wniebowziętej wraz z czterema obrazami bocznymi: Sługa Boży Rafał z Proszowic, Święty Franciszek z Asyżu, Matka Boża Pocieszenia, Święty Antoni z Padwy.
 • kościół Świętego Józefa z XVII wieku. Znajduje się pod opieką sióstr Bernardynek. Drewniana budowla z 1680 roku, uległa spaleniu w 1683 r. Odbudowana częściowo, przetrwała do roku 1763. Wtedy powstała kolejna świątynia, tym razem murowana. Niestety ta również spłonęła. Pożar wybuchł od trafienia piorunem w 1955 roku.
 • Kościół Świętego Mikołaja z XIV w., przebudowany w XVII w. Świątynia w stylu gotyckim. Wewnątrz znajduje się cenny renesansowy tryptyk „Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny”, malowany na drzewie, bogato złocony, pochodzący z początku XVI w. Skrzydła tryptyku po wielu latach starań zostały odzyskane z Muzeum Narodowego w Warszawie.
 • Cmentarz żydowski przy ulicy Sadowej i Kazimierza Deczyńskiego, powstał w roku 1800. Zajmuje powierzchnię około 1,3 ha. Przed II Wojną Światową otoczony był parkanem z trzech stron . Najstarszy zachowany nagrobek pochodzi z roku 1812 i należy do Abrahama. Do 1986 roku cmentarz był kompletnie zaniedbany, zaśmiecony, opuszczony i w większości zdewastowany. Setki macew rozbito, bądź
  skradziono. Praca lokalnego społecznika, Pana Ireneusza Ślipka, pozwoliła przywrócić pamięć i częściowo odtworzyć nekropolię.
 • Ratusz miejski w Warcie został wzniesiony w 1842 r. Budynek spalony w 1939 r., został odbudowany według pierwotnego projektu już po II Wojnie Światowej. Obecnie w ratuszu mieści się siedziba władz miasta i gminy Warta.
 • Muzeum miasta i gminy Warta zlokalizowane jest w kamienicy w centrum. Obecny budynek wzniesiono prawdopodobnie w II połowie XIX w. Zbiory muzeum to ponad 3200 muzealiów. Powierzchnia ekspozycyjna wynosi 200 m2. Na wyróżnienie zasługują ekspozycje poświęcone sławnym ludziom związanym z Wartą, m.in.: Władysławowi Reymontowi, lotnikowi, pułkownikowi Stanisławowi Skarżyńskiemu, który w 1933 roku dokonał, jako pierwszy z Polaków, samotnego przelotu przez Ocean Atlantycki oraz Stanisławowi Szukalskiemu (artyście, rzeźbiarzowi).
 • Pomnik pilota, pułkownika Stanisława Skarżyńskiego, warcianina, który w 1933 roku samotnie przeleciał samolotem Atlantyk.

Ostrów Warcki:

 • nowopowstała infrastruktura turystyczna, w skład której wchodzą: port jachtowy, plaża, pole namiotowe i karawaningowe, boisko do siatkówki plażowej, miejsce na ognisko, sanitariaty, zaplecze kuchenne oraz sala wykładowa. W najbliższych planach wyciąg do nart wdnych.

Miłkowice:

 • neogotycki Kościół Świętego Mikołaja zbudowany w końcu XIX wieku.

Siedlątków:

 • Kościół Świętego Marka Ewangelisty wybudowany w 1683 roku z kamienia polnego i cegły, około 50 metrów od wschodniego wału zaporowego zbiornika Jeziorsko. Zastąpił wcześniejszą drewnianą konstrukcję z 1497 roku. Wnętrze późnorenesansowe. Główny ołtarz, wraz z obrazem Matki Boskiej Siedlątkowskiej, spłonął w 1957 roku. Obecny jest jego kopią z 1958 roku. W latach siedemdziesiątych minionego wieku kościółek w Siedlątkowie miał zostać rozebrany i przeniesiony w inne miejsce ze względu na budowę zbiornika. Ostatecznie pozostawiono go na obwałowanym cyplu. Malowniczo położony kościół jest chętnie odwiedzany przez turystów.
 • Drewniany wiatrak „koźlak” wybudowany w drugiej połowie XIX w. w Zduńskiej Woli. W obecne miejsce został przeniesiony w 1902 r. Wiatrak pracował do 1954 r. W 1964 roku zdjęto śmigi, a w 1982 zainstalowano silnik elektryczny do napędu mlewników walcowych. Aktualnie wiatrak bardzo zniszczony.

Pęczniew:

 • Kościół Świętej Katarzyny z 1761 roku, rozbudowany w XIX wieku. Ołtarz późnogotycki z około 1640 roku. Wewnątrz obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, rzeźby Świętego Wojciecha, Świętego Stanisława i Świętej Katarzyny. W nawie tablica poświęcona pamięci 6 Pułku Strzelców Konnych imienia Stanisława Żółkiewskiego.