////Kuźnice – Barycz – Lichawa – Grabno
Kuźnice – Barycz – Lichawa – Grabno 2017-07-20T22:00:37+00:00

KUŹNICA – BARYCZ – LICHAWA – GRABNO


DZIEŃ I
Rzeka: Grabia
Start: Kuźnica
Via:
Koniec: Barycz
Długość: 16 km
Czas spływu: 4 h
Stałe przenoski: 3
Rodzaj trasy: średnia

DZIEŃ II
Rzeka: Grabia
Start: Barycz
Via:
Koniec: Lichawa
Długość: 26 km
Czas spływu: 5-6 h
Stałe przenoski: 6
Rodzaj trasy: łatwa

DZIEŃ III
Rzeka: Grabia
Start: Lichawa
Via:
Koniec: Grabno
Długość: 15 km
Czas spływu: 3-4 h
Stałe przenoski: 2
Rodzaj trasy: łatwa

OPIS SZCZEGÓŁOWY TRASY:

PIERWSZY DZIEŃ:
Start: most drogowy na trasie Łask – Piotrków Trybunalski. Rzeka wąska, silnie meandrująca. Powalone drzewa przez bobry oraz gęste chaszcze to nic nadzwyczajnego na tym odcinku. Zaczynamy w Kuźnicach. Płyniemy w stronę Jamborka, gdzie znajduje się drewniany młyn wodny z 1920 roku oraz jaz wodny, który trzeba obejść prawą stroną brzegu. To doskonałe miejsce na odpoczynek oraz posiłek. Młyńska restauracja oferuje pysznego pstrąga z pobliskich stawów. Dostępne są również 2 pokoje noclegowe. Ta część trasy jest dość wymagająca. Kolejny odcinek mniej uciążliwy do miejscowości Ldzań. Lewa odnoga Grabi zaopatruje młyn w Talarze. My płyniemy prawą odnogą na której znajdują się dwa kamieniste progi. Nie chcąc przez nie przepływać należy przenieść kajak brzegiem. Wkrótce dopływamy do zalewu w miejscowości Barycz. Tamę najwygodniej obejść po stronie lewej, dobijając do brzegu około 50 metrów przed zaporą. Również po lewej stronie znajdują się pozostałości po nieczynnym już młynie. Kontynuując spływ poniżej tamy docieramy do mostu drogowego z Kolumny do Baryczy. Po prawej stronie dogodne miejsce aby zakończyć spływ. Naszym oczom ukażą się rozległe łąki i pastwiska niedaleko lasu. Tutaj rozbijamy obozowisko. Czas na nocleg i odpoczynek.

DRUGI DZIEŃ:
Za Baryczą dopływamy do „Piaskowej Góry”. Piaszczysta, szeroka plaża po lewej stronie zachęca do odpoczynku i podziwiania pejzażu doliny Grabi. Grzechem byłoby nie skorzystać. Dalej przepływamy pod mostem drogi ekspresowej „S8″. Płynąc dalej docieramy do nieczynnego młyna w Baryczy oraz zalewu. Młyn znajduje się w lewej odnodze. My płyniemy prawą, przez zalew. Tamę najwygodniej obejść po stronie lewej, dobijając do brzegu około 50 metrów przed zaporą. Kolejne spiętrzenie wody w Kolumnie. Można spłynąć lub obejść prawą stroną. Uwaga na kamienie. Następny most. Tym razem na trasie Łask – Łódź. Docieramy do gospodarstwa rybnego. Zmuszeni jesteśmy przenieść kajaki lewą stroną ok. 200 metrów. Wracając na wodę uważać należy na kamienisty próg wodny. Mijamy most kolejowy oraz drogowy Zduńska Wola – Łask. Początkowo trasa prowadzi przez łąki i pola. Napotykamy pierwszą przeszkodę – kładkę nad wodą. Proponujemy przenieść kajaki lewą stroną. Wkrótce kolejny mostek i następna „przenoska” po lewej stronie. Po minięciu mostu w Zielęcicach wpływamy w prawą odnogę rzeki. Nie spływamy napotkanego jazu tylko przenosimy kajaki. Oby dwa brzegi dobrze dostępne. Fragment Zielęcice – Marzenin bardzo atrakcyjny. Po minięciu mostu drogi ekspresowej S8 napotykamy młyn w Marzeninie. Do obejścia po stronie prawej. Na wysokości Kustrzyc mijamy linie kolejową Tarnowskie Góry – Inowrocław. W Lichawie nasza rzeczka dzieli się na dwa koryta. Wpływamy w lewe. Bobry dają o sobie znać. Powalone drzewa, szybki nurt i kręte koryto nie raz zmuszą nas do opuszczenia kajaka. Za Lichwą natrafimy na plaże po lewej stronie przy lesie. Idealne miejsce na dziki biwak i nocleg.

TRZECI DZIEŃ:
Płynąc z nurtem natrafiamy na stary młyn „Krzywda” w Brzeskach. Jest on zasilany strumieniem wody z prawej odnogi. Lewa odnoga go okrąża. Zaporę młyńską obchodzimy lewą stroną, dobijając do brzegu przed mostem drogowym. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie wyjątkowo uroczego miejsca i możemy płynąć dalej. W miejscowości Kozuby kolejny młyn. Koryto znowu dzieli się na dwie odnogi. Ta na wprost napędza turbinę elektryczną. Prawa odnoga opływa zaporę, jednak na niej znajduje się wysoki i niebezpieczny jaz, który bezwzględnie należy obejść brzegiem. W odległości ok. 30 – 50 metrów po prawej stronie znajduje się polana. To odpowiednie miejsce na krótki postój. Po ponownym zwodowaniu kajaków docieramy do kolejnego rozwidlenia rzeki. Trzymamy się lewej odnogi. Dopływamy do mostu drogowego w Grabnie. Dobijamy do lewego brzegu, za mostem przy wodowskazie. Niestety to już koniec naszej trasy

DLA KOGO TRASA?

Dla osób ceniących bezpośredni kontakt z przyrodą. Dwa noclegi pod chmurką: na łąkach w Baryczy za zalewem (przy moście drogowym) oraz na urokliwej plaży w Lichawie przy lesie. Jeżeli szukasz wygodnego i komfortowego pokoju hotelowego to niestety nie ten spływ.

MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONE WZDŁUŻ TRASY:

Ldzań
Barycz
Łask
Zielęcice
Marzenin
Brzeski
Sędziejowice
Nowe Kozuby
Grabica
Zamość
Grabno

GALERIA ZDJĘĆ

 • Młyn wodny w Jamborku wzniesiony ok. 1920 r. Budowla posiada murowany parter i drewniane piętro. We wnętrzu znajduje się przedwojenna turbina. Dziś w młynie mieści się bar, obok łowisko pstrąga i innych ryb.
 • Dwa młyny wodne w Talarze wybudowane w XIX w. Prawobrzeżny został odbudowany po pożarze. Pracował do roku 1965 roku. Mielił 4 tony zboża na godzinę. Lewobrzeżny młyn jest w pełni wyposażony. Posiada turbinę elektryczną.
 • Śluza na rzece Grabi (Ldzań) wpisana do rejestru zabytków.
 • Osada młyńska Talar do 2008 roku wchodziła w skład miejscowości Ldzań.
 • Nieczynny młyn wodny w Baryczy z lat 20 XX wieku wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Łask:

 • kościół kolegiacki Nawiedzenia NMP i św. Michała Archanioła zbudowany w stylu późnogotyckim 1517-1523, przebudowany w stylu barokowym po 1749. Znajdują się w nim m.in. barokowe kaplice z XVII i XVIII w., alabastrowa płaskorzeźba Matki Bożej Łaskiej z końca XV w. autorstwa Andrei della Robbia, dar papieża Leona X dla Jana Łaskiego.
 • drewniany kościół św. Ducha, wzniesiony w stylu barokowym w 1666 r.
 • park miejski z połowy XVIII w.
 • murowane domy z XIX w.

Zielęcice:

 • murowany młyn z drewnianym szczytem, wybudowany w 1947 r. Młyn ten jest jedną z atrakcji znakowanego na żółto Szlaku Młynów nad Grabią.
 • W dniu 15 sierpnia 1863 r. pod Zielęcicami doszło do walk pomiędzy oddziałami powstańczymi generała Edmunda Taczanowskiego a 70 Kozakami i 2 rotami piechoty rosyjskiej pod dowództwem majora Stefanowa podążającymi od strony Szadku. W wyniku walk zginęło 3 powstańców i 2 żołnierzy rosyjskich. Po stronie rosyjskiej było 5 rannych.

Marzenin:

 • Kościół murowany Wniebowzięcia NMP wzniesiony w 1372 r. z fundacji arcybiskupa Jarosława Skotnickiego lub archidiakona gnieźnieńskiego Bronisława.
 • Pomnik Tadeusza Kościuszki przy kościele parafialnym.
 • na lewym brzegu Grabi, w Woli Marzeńskiej, zachował się młyn wodny z końca XIX w., a w nim turbina wodna sprzed I wojny światowej. Obok młyna resztki dawnego folwarku: park dworski z altaną w kształcie koła oraz budynek kuźni. Przebiega tędy znakowany na żółto szlak pieszy „Młynów nad Grabią”.

Brzeski:

 • Najstarszy młyn wodny nad Grabia, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Wybudowany w 1867 roku. W 1918 roku wyposażony w turbinę elektryczną. Nieczynny od lat 70 XX wieku.

Sędziejowice:

 • Pierwszy kościół datuje się na XV wiek. Prawdopodobnie był drewniany. Mógł paść łupem najazdów tatarskich z XIV w. lub spłonąć. Świątynia w Sędziejowicach znacznie podupadała w rękach kalwinów w latach 1594-1622. Nie oszczędziły jej też najazdy szwedzkie w XVII w. Kościół jest gotycki.
 • Dwór Generała Łuzanowa w Sędziejowicach.

Nowe Kozuby:

 • Młyn wodny w Nowych Kozubach powstał w 1920 r. Na początku młyn ten napędzany był, tak jak poprzedni – kołem wodnym. Wyposażony był w dwie pary kamieni młyńskich tzw. „francuskich” oraz perlak, jagielnik i żubrownik. Dziennie mógł przerobić ok. 1 tony zboża. W latach 30 rozpoczęto jego modernizację – zamontowano wówczas nowocześniejszy napęd czyli turbinę oraz zastąpiono jedną parę kamieni młyńskich metalowymi walcami. W latach 1949 – 1956 stał zamknięty. W 1966 r. młyn przeszedł gruntowny remont i pracuje do dziś, wyposażony w turbinę elektryczną.

Zamość:

 • niemiecki cmentarz wojenny z 1914 r. Zostali tutaj pochowani żołnierze, którzy ponieśli śmierć w bitwie w dniach 22–30 listopada 1914 roku rozegranej w okolicach Zamościa.

Grabno:

 • Kościół drewniany Św. Wacława i Mikołaja wybudowany w latach 1947 – 1949 z rozebranych poniemieckich baraków z pobliskiego poligonu.
  Na cmentarzu mogiła polskich żołnierzy, którzy polegli w bitwie o Józefów i Rogóźno w dniach 4 i 5 września 1945 roku. Byli to żołnierze z 72 Pułku Piechoty z Radomia.

CIEKAWOSTKI HISTORYCZNE:

 • W okolicach osady młyńskiej Talar odkryto cmentarzysko prehistoryczne z okresu kultury łużyckiej
 • W XVI wieku w Ldzaniu wytapiano żelazo z rudy darniowej.
 • Przez wieś Barycz prowadzi szlak turystyczny „Osady Braci Czeskich”
 • Nazwa miasta Łask pochodzi od słowa „łaz” czyli miejsca lub uprawnego gruntu powstałego w wyniku wykarczowania i wypalania lasu w pierwotnej gospodarce wypaleniskowo-żarowej.„Łaz-sko” oznacza siedlisko lub osiedle leżące na „łazach”.
 • W 1992 r. w kościele w Marzeninie odnaleziono malowidła datowane na połowę XV w. Częściowo przemalowane ok. 1520 r., przedstawiające sceny z życia św. Anny, NMP i Chrystusa.Rzadkość na terenie centralnej Polski.