Warta 2018-04-04T20:21:43+00:00

RZEKA WARTA

Warta – jedna z głównych rzek w Polsce. Trzecia pod względem długości, a druga w pełni w granicach kraju. Prawobrzeżny dopływ Odry. Warta przepływa przez Wyżynę Wieluńską na styku z Wyżyną Częstochowską. Tworzy w tym miejscu 70 metrową dolinę Mirowskiego przełomu Warty. Kolejne przełomy to Działoszyński i Załęczański, tzw. „Wielki Łuk Warty”. Rzeka zmienia kierunek o 180° i płynie na wschód. Następnie przybiera kierunek północny do wysokości miasta Koło, gdzie skręca na zachód i wpływa w pradolinę Warciańsko – Odrzańską. Za Poznaniem Warta omija obszar pojezierza, gdzie wpływa w Pradolinę Toruńsko-Eberswaldzką. W Santoku do Warty uchodzi największy jej dopływ – Noteć. Mijając Gorzów Wielkopolski przepływa przez „Park Narodowy Ujście Warty”, po czym uchodzi do Odry w Kostrzynie.
Na Warcie utworzono największy sztuczny akwen w Polsce „Zbiornik Jeziorsko” oraz mniejszy „Zalew Porajski”.
W górnym biegu rzeka zróżnicowana: liczne progi, jazy i pozostałości po młynach wodnych, które dla bezpieczeństwa należy obejść brzegiem. Mielizny, bystrza, rozmyte spiętrzenia mogą okazać się trudne do pokonania dla osób niedoświadczonych. Odcinek z wyspami w korycie, do Burzenina, bardzo malowniczy. Jeden z najpiękniejszych i najciekawszych w Polsce. W pobliżu lasy, dużo dobrych miejsc biwakowych oraz piaszczyste plaże. W odcinku środkowym i dolnym rzeka płynie wśród obwałowań, jest częściowo uregulowana. Stanowi wlot Kanału Ślesińskiego.
Odcinek dostępny dla kajakarzy od miejscowości Poraj do Kostrzyna liczy 755,4 kilometrów.

W SKRÓCIE

Długość rzeki: 808,2 km
Źródło: Kromołów – kaplica Świętego Jana Nepomucena
Ujście: Kostrzyn nad Odrą
Dopływ: Odry
Trudność szlaku: łatwy
Utrudnienia: progi wodne, młyny
Główne miejscowości: Częstochowa, Działoszyn, Osjaków, Konopnica, Burzenin, Sieradz, Warta, Uniejów, Koło, Poznań

Zadzwoń i dowiedz się,
czy mamy wolne kajaki
796 944 657


Trasy na Grabi

Trasy na Liswarcie

Trasy na Oleśnicy

Trasy na Warcie

Trasy na Widawce


Zobacz zdjęcia z naszych spływów po rzece Warcie:

TRASY SPŁYWU PO WARCIE

ZAKRZÓWEK SZLACHECKI – ORCZUCHY

Długość: 20 km | Czas spływu: 5 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

ORCZUCHY – DZIAŁOSZYN

Długość: 24 km | Czas spływu: 4-5 h | Stałe przenoski: 3 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

DZIAŁOSZYN – PRZYWÓZ

Długość: 27 km | Czas spływu: 5-6 h | Stałe przenoski: 2 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

PRZYWÓZ – OSJAKÓW

Długość: 22 km | Czas spływu: 4-5 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

OSJAKÓW- BURZENIN

Długość: 25 km | Czas spływu: 5 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

KRZECZÓW – KONOPNICA

Długość: 24 km | Czas spływu: 6-7 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: łatwa z licznymi kamienistymi bystrzycami
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

KONOPNICA – BURZENIN

Długość: 15 km | Czas spływu: 3-4 h | Stałe przenoski: 0 | Rodzaj trasy: bardzo łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

BURZENIN – SIERADZ

Długość: 26 km | Czas spływu: 5 h | Stałe przenoski: 0 | Rodzaj trasy: bardzo łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

SIERADZ – WARTA

Długość: 17 km | Czas spływu: 4 h | Stałe przenoski: 2 | Rodzaj trasy: bardzo łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

ZBIORNIK JEZIORSKO W WARCIE- SKĘCZNIEW

Długość: 21 km | Czas spływu: 6 h | Stałe przenoski: – | Rodzaj trasy: łatwa*
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

SKĘCZNIEW – UNIEJÓW

Długość: 17 km | Czas spływu: 4 h | Stałe przenoski: 0 | Rodzaj trasy: bardzo łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

’3w1′ NOWE KOZUBY – JEZIORKO – PSTROKONIE (Grabia – Widawka – Warta)

Długość: 20 km | Czas spływu: 5 h | Stałe przenoski: 2 | Rodzaj trasy: średnia, miejscami trudna
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

ZAWADY-WĄSOSZ GÓRNY (Liswarta + Warta)

Długość: 18 km | Czas spływu: 4-5 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: średnia
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

ORCZUCHY – DZIAŁOSZYN – PRZYWÓZ

DZIEŃ I (Orczuchy – Działoszyn)
Długość:  24 km | Czas spływu: 4-5 h | Stałe przenoski: 3 | Rodzaj trasy: łatwa
DZIEŃ II (Działoszyn – Przywóz)
Długość: 27 km | Czas spływu: 5-6 h | Stałe przenoski: 2 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

DZIAŁOSZYN – PRZYWÓZ – OSJAKÓW

DZIEŃ I (Działoszyn – Przywóz)
Długość:  27 km | Czas spływu: 5-6 h | Stałe przenoski: 2 | Rodzaj trasy: łatwa
DZIEŃ II (Przywóz – Osjaków)
Długość: 22 km | Czas spływu: 4-5 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

PRZYWÓZ – OSJAKÓW – BURZENIN

DZIEŃ I (Przywóz – Osjaków)
Długość:  22 km | Czas spływu: 4-5 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: łatwa
DZIEŃ II (Osjaków – Burzenin)
Długość: 25 km | Czas spływu: 5 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

OSJAKÓW – BURZENIN -SIERADZ

DZIEŃ I (Osjaków – Burzenin)
Długość:  25 km | Czas spływu: 5 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: łatwa
DZIEŃ II (Burzenin – Sieradz)
Długość: 25 km | Czas spływu: 5 h | Stałe przenoski: 0 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

BURZENIN – SIERADZ – WARTA

DZIEŃ I (Burzenin – Sieradz)
Długość:  25 km | Czas spływu: 5 h | Stałe przenoski: 0 | Rodzaj trasy: łatwa
DZIEŃ II (Sieradz – Warta)
Długość: 17 km | Czas spływu: 4 h | Stałe przenoski: 0 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

ZAWADY – WĄSOSZ GÓRNY – DZIAŁOSZYN (Liswarta + Warta)

DZIEŃ I (Zawady – Wąsosz Górny)
Długość: 16 km | Czas spływu: 4-5 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: łatwa
DZIEŃ II (Wąsosz Górny – Działoszyn)
Długość: 20 km | Czas spływu: 4-5 h | Stałe przenoski: 2 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

CHOCIW – JEZIORKO – SIERADZ (Widawka + Warta)

DZIEŃ I (Chociw – Jeziorko)
Długość: 23 km | Czas spływu: 5-6 h | Stałe przenoski: 1 | Rodzaj trasy: średnia
DZIEŃ II (Jeziorko – Sieradz)
Długość: 15 km | Czas spływu: 3-4 h | Stałe przenoski: 0 | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

KONOPNICA – WARTA

Długość:  57km | Czas spływu: 3 dni | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

DZIAŁOSZYN – BURZENIN

Długość:  74 km | Czas spływu: 3 dni | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>

DZIAŁOSZYN – WARTA

Długość:  116 km | Czas spływu: 5 dni | Rodzaj trasy: łatwa
Dowiedz się więcej o trasie spływu>>


Wzory dokumentów podpisywanych w momencie skorzystania z naszej oferty:
ikona pdf
Umowa wypożyczenia kajaków
ikona pdf
Regulamin – wypożyczalni kajaków
ikona pdf
Umowa – instruktor turystyki kajakowej
ikona pdf
Regulamin – instruktor kajakarstwa
ikona pdf
Wzór dokumentu zgoda rodziców