Stolec Poduchowny – Mała Wieś 2017-07-20T22:00:36+00:00

Stolec Poduchowny – Mała Wieś


Rzeka: Oleśnica
Start: Stolec Poduchowny
Via: Niechmirów
Koniec: Mała Wieś
Długość: 14 km
Czas spływu: 5 h
Stałe przenoski: 1
Rodzaj trasy: Średnia z licznymi zwałkami

OPIS SZCZEGÓŁOWY TRASY:

Spływ kajakowy Oleśnicą możemy rozpocząć w trzech miejscach. Pierwsze – Stolec Poduchowny, mostek w polach. Dojazd drogą polną. Kajakarze rzadko tu bywają. Powyżej tego miejsca rzeka jest zmeliorowana i przypomina kanał. Druga opcja – most na Pysznej w Kuźnicach. Rzeka niesie sporą ilość wody, nurt szybki. Koryto dobrze dostępne. Niedaleko nieczynny młyn w Kuźnicach i kilka zabudowań w lesie. Pyszna płynie polami i łąkami. Mało terenów zalesionych, aż do połączenia z Oleśnicą. Trzecia możliwość – most nad Oleśnicą w Stolcu (trasa Złoczew – Szynkielów). Niskie brzegi, łatwo dostępne.
Od Stolca Poduchownego (mostek w polach) rzeka silnie meandruje, brzegi porośnięte drzewami i krzakami. Woda powyżej kolan, płynie szybko. Na odcinku Stolec Poduchowny – ujście rzeki Pysznej, spływy kajakowe możliwe tylko przy wyższych, wiosennych stanach wody. Oleśnica odkrywa przed nami swoje tajemnice. Jest wyjątkowo kręta. Co chwila raczy nas pająkami spadającymi z chaszczy, które są wszędzie. Ilość drzew tarasujących drogę robi wrażenie Mieszkańcy okolicznych wsi wybudowali prowizoryczne przeprawy przez rzeczkę. Do Stolca mijamy przynajmniej trzy takie konstrukcje. Trafiają się również zatory, które zmuszają do obejścia przeszkody brzegiem. Wreszcie docieramy do miejsca gdzie uchodzi Pyszna. Miejsce połączenia rzek tworzy kształt litery „Y” z niewielkim rozlewiskiem. Koryto Oleśnicy znacznie się powiększyło a wody przybyło. Do Stolca docieramy bez większych utrudnień po drodze mijając młyn wodny. Wita nas widok Kościoła Parafialnego górującego na horyzoncie. Odcinek do Niechmirowa wyjątkowo malowniczy. Wysokie skarpy, lasy, łąki. Powalone drzewa nie pozwalają się nudzić. Przed Niechmirowem krajobraz ulega zmianie. Znikają lasy. Przeważają zadrzewione brzegi oraz łąki. Pod mostem drogowym na trasie Burzenin – Szynkielów wodowskaz. Niestety przy moście po przebudowie nie ma możliwości swobodnego wodowania kajaków. Dalej płyniemy zwartym korytem. Brzegi wysokie i niedostępne. W kilku miejscach kamieniste bystrza. Mijamy pompę zasilającą stawy rybne. Hoduje się w nich pstrągi. Młyński próg wodny w Niechmirowie wyraźnie hałasuje. Szum przelewającej się wody nie zachęca do spływania. Zalecamy obejście lewym brzegiem. Za młynem dogodne zejście, łagodny brzeg. Jednak trzeba uważać na prądy wsteczne. Woda mocno się pieni i gotuje. Odradzamy spływanie progu. W takim miejscu nie trudno o nieszczęśliwy wypadek. W lesie most na drodze między Niechmirowem a Małą Wsią w kierunku Rychłocic. Za lasem napotkaliśmy drzewo tarasujące drogę. Brzegi wysokie na ok. 2 metry. Woda głęboka. Wiosłem dna nie sięgnęliśmy. Wychodzimy i wyciągamy kajaki. Aby zwodować je ponownie przedzieramy się przez pokrzywy. Zejście wąskie i strome. Do mety w Małej Wsi docieramy bezproblemowo. Wychodzimy na brzeg przy drewnianym moście w Małej Wsi.

DLA KOGO TRASA?

Rzeka dla doświadczonych kajakarzy. Ze względu na swój naturalny charakter i słabo przekształcone koryto charakteryzuje się wyjątkowymi walorami krajobrazowymi. Szczególnie w początkowym biegu, tj. od Stolca Poduchownego uciążliwa (duża liczba naturalnych zwałek). Szybki nurt oraz kręte koryto wymagają wprawy w manewrowaniu kajakiem. Ciekawa alternatywa dla spływów po Grabi oraz Widawce.

MIEJSCOWOŚCI POŁOŻONE WZDŁUŻ TRASY:

Wiktorów
Dobrosław
Oleśnica
Dąbrowa Miętka
Stolec Poduchowny
Stolec
Niechmirów
Mała Wieś

GALERIA ZDJĘĆ

Park Krajobrazowy Międzyrzecza Warty i Widawki

 • Utworzony w 1989 roku w celu ochrony doliny Warty oraz Widawki. Zajmuje obszar 25330 hektarów. Na jego terenie znajduję się bogata fauna i flora chroniona w rezerwacie przyrody „Wrzosowisko”, niedaleko węzła hydrologicznego, który tworzą zbiegające się rzeki: Widawka, Grabia, Nieciecz. Obszar parku wyróżnia się malowniczymi przełomami Warty, między Beleniem i Strońskiem. Wysokość wzgórz sięga 45 metrów a na powierzchni ukazują się skały wapienne. Ze stoków można obserwować piękną panoramę rzeki warty, liczne jej zakola, podmokłe doliny wraz z torfowiskami i roślinami bagiennymi. Jest to jeden z bardziej atrakcyjnych parków krajobrazowych województwa łódzkiego.

Stolec:

 • Rzymskokatolicki murowany Kościół, pod wezwaniem Świętego Wawrzyńca, wybudowany w latach 1912 – 1925, w stylu neogotyckim. Jest trzecim kościołem w tym miejscu. Zastąpił drewniany kościół z 1768 roku. Do kościoła przeniesiono niemal w całości wyposażenie poprzedniej świątyni. Należy wspomnieć o późnobarokowym ołtarzu z 1179 r. Został wykonany przez snycerza
  Szymona Jaczkiewicza . W bocznym ołtarzu jest umieszczony patron kościoła – św. Wawrzyniec w rokokowej metalowej sukience.
 • Na cmentarzu znajduje się wzniesiona w 1833 r. murowana kaplica św. Salomei z obrazami: św. Salomei z poł. XIX w. i św. Tekli z II poł. XVIII w. Na zewnętrznej ścianie kaplicy – płyta nagrobna Salomei z Komorowskich Psarskiej, zmarłej w 1832 r. żony Józefa Psarskiego, właściciela majątków w Łubnej, Wielgim i folwarku Dymek.
 • Dawny młyn wodny z 1924 r. w Stolcu wybudowany na rzece Oleśnicy.

Niechmirów:

 • Zespół dworski w Niechmirowie w skład którego wchodzi park, ruiny oficyny dworskiej oraz kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny i błogosławionego Wincentego Kadłubka.
 • Dawny eklektyczny dwór, będący własnością rodziny Olszewskich, został spalony przez Rosjan w 1945 r. Pozostała do dziś oficyna służyła niegdyś jako mieszkania dla służby. Ocalała także oficyna podworska z przełomu XVIII/XIX w.
 • W parku znajdują się cztery aleje grabowe i jedna kasztanowa. Ponadto, wśród drzew można zauważyć stare graby, klony, lipy i dęby.
 • Dawna kaplica dworska, obecnie kościół, została wybudowana w stylu neogotyckim i zachowała się do dziś w doskonałym stanie. Do tej pory służy jako świątynia dla mieszkańców Niechmirowa. Oryginalność jej formy podkreśla założenie na planie ośmioboku. Wewnątrz mieści się również osiemnastowieczny obraz NMP. Pozostała neogotycka kaplica Niepokalanego Poczęcia NMP i bł. Wincentego Kadłubka, wzniesiona w 1729 r. przez Olszowskich, przebudowana w 1876 r. Jest to budynek murowany na planie ośmioboku, z czterema niższymi ryzalitami.

Konopnica:

 • „Zamczysko” lub inaczej „Grodzisko” – stożkowata góra nad prawym brzegiem Warty, w odległości około 800 metrów na południowy – zachód od Konopnicy. Ma kształt ściętego stożka i jest częściowo zniszczona przez zakole Warty, w stronę której opada stromym urwiskiem, które początkowo miało 13 metrów wysokości. Stożek otoczony jest podwójnym pierścieniem wałów oraz dwiema fosami. Na północ od „Grodziska” znajduje się „Mieścisko” (podgrodzie) do którego prowadziła brukowana droga. Oddzielone od siebie były wąwozem. Gród obronny zamieszkiwany był w XIII wieku oraz pierwszej połowie XIV wieku. Jedna z najciekawszych średniowiecznych budowli obronnych w centralnej Polsce. To doskonałe miejsce na podziwianie pejzażu doliny Warty.
 • kościół parafialny pod wezwaniem św. Rocha z 1642 r. wybudowany na miejscu starszej budowli. Fundatorem był starosta spicymierski Hieronim Konopnicki. Od 1673 do 1864 r. należał do zakonu Paulinów, sprowadzonych do Konopnicy z Częstochowy przez arcybiskupa Jana Wężyka.
 • Neogotycki pałac wybudowany w połowie XIX w. przez Henryka Marconiego. W pobliżu spichlerz dworski z połowy XIX w.
 • Zabytkowy drewniany młyn z początku XX wieku. Do 1976 r. napędzały go wody rzeki Warty. Młyn w Konopnicy istniał już w XV w. – jego istnienie odnotował bowiem Jan Długosz w swoich kronikach. Obecnie młyn jest opuszczony i nie użytkowany.

Rychłocice:

 • Drewniany kościół pod wezwaniem Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny z 1770 roku.
 • Klasycystyczny dwór murowany z I połowy XIX wieku, otoczony parkiem z cennym drzewostanem.
  Spichlerz murowany prawdopodobnie z 1830 r. Cechuje się romantycznym stylem neogotyckim z początku XIX w.

Majaczewice:

 • Skały wapieni jurajskich eksploatowane do niedawna w kamieniołomach.

Burzenin:

 • murowany kościół pod wezwaniem św. Wojciecha i św. Stanisława w Burzeninie, ufundowany w 1642 r. przez Stanisława Pstrokońskiego.
 • Cmentarz przykościelny otoczony murem o charakterze obronnym z wnękami od wewnątrz i otworami strzelniczymi o wykroju kluczowym.
 • Dawna synagoga przy ulicy Kościelnej (obecnie magazyn)
 • Cmentarz Żydowski założony w XVII w. na pograniczu Burzenina i wsi Sambórz. Całkowicie zniszczony podczas II Wojny Światowej. Zajmował ok. 2 hektarów.
 • Pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, odsłonięty 15 VIII 1991 r. Poprzedni pomnik, odsłonięty 19 marca 1928 r., przetrwał okupację niemiecką, a został zniszczony po wojnie.
 • Dwór obronny w Burzeninie (przez miejscowych zwany „zamkiem”) z XVI w., wybudowany przez podskarbiego Hieronima Burzenińskiego.

CIEKAWOSTKI

Stolec:

 • W wyniku badań archeologicznych odkryto tu pozostałości wyrobów krzemionkowych, tj. noży, piłek i wierteł skrobaczy wiórowych. Datowane są na okres neolityczny (3500 – 2500 lat p.n.e.)
 • Na miejscowym cmentarzu jest zbiorowa mogiła 18 poległych żołnierzy polskich w bitwie rozegranej 3 września 1939 roku, pomiędzy 3 batalionem 15 pp. „Wilków” z Dęblina a pułkiem zmotoryzowanym SS „LAH”.
 • W 1863 r. w Stolcu istniał szpital powstańczy.
 • Pierwszy kościół w Stolcu wspomniany został w aktach Kapituły Gnieźnieńskiej pod datą 1449 r. Gdy ten kościół chylił się ku upadkowi, miejscowy dziedzic, a zarazem starosta bolesławicki Filip Szaniawski wystawił w 1768 r. nowy drewniany kościół, do którego przybudowali murowaną kaplicę wraz z grobowcem rodzinnym Olszewscy z Niechmirowa.

Niechmirów:

 • Cmentarzysko kultury łużyckiej o obszarze 9 ha położone w lesie, nad rzeka Oleśnicą, na schód od wsi. Jest największym najbogatszym cmentarzyskiem z tego okresu w centralnej Polsce. Używane było przez okres 1,5 tys. Lat. Odkryto je w 1927 roku podczas wyrębu lasu. Pierwsze badania prowadził archeolog J. Fitzke z Muzeum Prehistorycznego w Krakowie. Kontynuowała je A. Dzierzgowska z Muzeum Okręgowego w Sieradzu. Ciała zmarłych palono na stosie, kości wsypywano do naczyń glinianych i wraz z różnymi darami składano w jamie przykrytej kamieniami.
 • W czasie okupacji była tu filia sieradzkiego więzienia, po wojnie Państwowe Gospodarstwo Rolne, które funkcjonuje po dzień dzisiejszy.